Bilder ifrån konstprojektet Våra Hem.

"Atterbomsgatan"

Renovräkt kök

"50års-festen i kvarterslokalen, Atterbomsgatan 1992"

"Barnen i nya köket, Atterbomsgatan 1967"

3