Våra Hem

Konstprojektet Våra Hem föddes ur en frustration, över att pengar

ses som mer värt än sociala och kulturella värden.

Över att människor inte räknas lika.

Vi ville synliggöra det mänskliga, de boendes perspektiv.

Och vi ville prata genom konsten.


En film har gjorts om projektet, nu finns denpå Youtube!

De allra sista kronorna i projektet lade vi på att få ihop denna smått kompromisslösa film.

"När VD vill ha bonus ...". Känns som en värdig avslutning. I tiden, sannerligen!

 https-::www.youtube.com:watch?v=SW1nbJcoYUs